św. Magnus 

Modlitwa
Boże i Panie mój, któryś nakazał miłować bliźnich jak samego siebie, zechciej w sercach naszych rozniecić ten ogień miłości, uczynić nas czułymi na nędzę ludzką i zaszczepić w nas pociąg do dobroczynności i przynoszenia ulgi cierpiącym nędzę i niedostatek, pocieszania strapionych i zasmuconych, i pełnienia dzieł miłosierdzia, abyśmy litując się nad nieszczęśliwymi, mogli także u Ciebie wybłagać litość i miłosierdzie. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

więcej… 


św. Kinga nazywana jest pocieszycielką, lekarką, żywicielką, świętą, matką

więcej…


św. Maksymilian Maria Kolbe powiedział, że tylko miłość jest twórcza

więcej…